flashicon

NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego

PODSTAWOWE INFORMACJE

NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego
KAPITAŁ LUDZKI. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.
UNIA EUROPEJSKA. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PRIORYTET III
Wysoka jakość systemu oświaty
DZIAŁANIE 3.3
Poprawa jakości kształcenia
PODDZIAŁANIE 3.3.4
Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Ministerstwo Edukacji Narodowej

KWOTA DOFINANSOWANIA
4 142 316.56

Cel ogólny projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Cele szczegółowe projektu:
rozbudzenie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz informatycznymi
rozwinięcie interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych,
wdrożenie modelu intensywnej współpracy liceów ogólnokształcących z wyższymi uczelniami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Europejski Fundusz Społeczny (Unia Europejska)

IDEA PROGRAMOWA

Zajęcia będą odbywały się według specjalnie opracowanego przez specjalistów z czterech Wydziałów UAM nowatorskiego programu, którego podstawową cechą będzie spójne, interdyscyplinarne i przekrojowe ujęcie tematów łączących nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. Podstawą programu zajęć będą: obserwacja, eksperyment oraz modelowanie komputerowe. Celem programu będzie rozwijanie myślenia twórczego, krytycznego, zdolności analizowania i prezentowania własnych wyników i obserwacji.
Kluczowym punktem programu będą pięciodniowe letnie warsztaty „Jestem naukowcem” prowadzone w czasie wakacji szkolnych po pierwszej i po drugiej klasie. Warsztaty odbywać się będą na Uniwersytecie z dostępem do znakomicie wyposażonych laboratoriów, pracowni komputerowych, bibliotek itd. Warsztaty „Jestem naukowcem” skoncentrowane na wybranym zagadnieniu naukowym będą prowadzone metodą projektu i umożliwią uczniowi aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach charakterystycznych dla pracy naukowej:

- sformułowanie problemu,
- poznanie podstaw merytorycznych,
- poznanie podstaw teorii eksperymentu,
- sformułowanie hipotez,
- projektowanie eksperymentu,
- przeprowadzenie eksperymentu,
- analiza wyników (w tym obróbka komputerowa),
- prezentacja wyników,
- dyskusja.

Rezultaty

Treść: "Najważniejsze szczegółowe rezultaty twarde i produkty projektu:
udział 360 uczniów w projekcie,
udział 24 szkół w projekcie (11 szkół z woj. woelkopolskiego, 8 szkół z woj. zachodniopomorskiego, 5 szkół z woj. lubuskiego)
realizacja 3456 godz. zajęć pozalekcyjnych w szkołach,
realizacja 2784 godz. zajęć w ramach warsztatów jednodniowych na UAM,
realizacja 528 godz. zajęć w ramach warsztatów letnich na UAM "Jestem naukowcem",
przeprowadzenie trzech konferencji,
opracowanie szczegółowego programu zajęć

Zespół programowy

Wydział Biologii UAM - prof. dr hab. Rafał Mól
Wydział Chemii UAM - prof. dr hab. Lechosław Łomozik
Wydział Fizyki UAM - dr Grzegorz Pawłowski
Wydział Matematyki i Informatyki UAM - dr Edyta Juskowiak

Biuro projektu:

mgr Katarzyna Panek
tel. 61 829 5202
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 85
pok. 3

Kierownik biura
dr Marek Sobczak
tel. 61 829 4060

Koordynator projektu:
prof. dr hab. Antoni Wójcik
tel. 61 829 5156

Projekt internetowy:
mgr Marek Nowak
tel. 61 829 6393
Niezbędna jest aktualizacja kontrolki Flash!
Dostęp do tej strony wymaga nowszej wersji "Flash Player" niż obecnie zainstalowana na Twoim komputerze. Darmową aktualizację można pobrać ze strony Adobe wskazując tutaj.
Jeżeli jesteś pewien że Twoja przeglądarka jest już zaktualizowana wskaż tutaj aby przejść do strony docelowej